Kritiikkiä tuulivoimaloita kohtaan + paljon tutkimustietoa

Hyvä tietokooste tuulivoimaloiden terveys- ja ympäristövaikutuksista – asioita, joita tulee ottaa huomioon tuulivoimaloiden sijaintia mietittäessä. Alkuperäinen teksti ja kansalaisaloite alempana. Linkkejä lisätty 29.11.23 https://tvky.info/2023/11/tuulivoimamelun-saantelyyn-tarvittaisiin-korjausta-tuulivoimalat-eivat-aina-pysy-saadetyissa-melurajoissa/ https://www.lapinkansa.fi/tuulivoima-on-vuosisadan-puhallus/5836839 https://pelastetaansuomenluonto.fi/ajankohtaista/melu-ja-valkevaikutukset-ja-terveys/tuulivoimaloiden-synnyttaman-melun-ja-tarinan-terveysriskit-esitutkimus/ https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8104 TUULIVOIMALOITA KOSKEVA LAKI UUSITTAVA VIIPYMÄTTÄ – LUONTO JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ KUULUVAT MEILLE Aloitteen sisältö Tuulivoimaloita koskeva lainsäädäntö ei huomioi voimaloiden todellisia ympäristövaikutuksia luontoon, maisemaan ja ihmisten terveyteen. Kansainvälisen … Continue reading Kritiikkiä tuulivoimaloita kohtaan + paljon tutkimustietoa