• Orgon-generaattorit virrattavat kauttaan energiaa/orgoonia/chi´tä/pranaa ja muuntavat sitä harmoniseksi.
  Ne siis harmonisoivat ympäristönsä yleistä energiaverkostoa ja muuntavat mm.
  erilaisten säteilylähteiden (ydinvoimalat, gsm-mastot, langaton viestintä ja voimakkaat
  sähkölinjat) tuottaman epäharmonisen energian luonnolliseen harmoniseen muotoon
  ja näin siis tuottavat harmonista orgoonia/energiaa.


Wilhelm Reich kuvasi nimeämäänsä orgon elämänenergiaa näin:

Alkuperäinen kosminen energia; universaalisti läsnä ja demonstroitavissa visuaalisesti,
lämpötilallisesti, elektroskooppisesti ja Geiger-Muller -mittareiden avulla. Elävässä
organismissa: biologinen energia. Reich `löysi´ ja nimesi orgonin vuosien 1936 ja 1940
välillä; Dr. Wilhelm Reichin kirjasta Cosmic Superimposition.

Mihin tai miten käytetään?

Orgoniittia voi käyttää ympäristön tai kodin ja minkä tahansa paikan tai ihmisen energiakentän ja luonnon yleisen energiaverkoston parantamiseen. Yleisesti voidaan todeta, että suuremmalla orgon-generaattorilla on yleensä laajempi kenttä ja kentän laajuuteen ja voimakkuuteen vaikuttaa siten siis laitteen koko ja orgoniittimassan kerrosrakenteen tiheys, laitteen ytimessä olevan kvartsin koko ja laatu sekä lisäksi laitteita voidaan voimistaa myös erilaisten yleensä kuparisten spiraaleiden eli energian virtausta voimistavien käämien avulla. Esim ympäröidessä koti tai jokin muu alue orgon-laitteilla, nämä yksittäiset laitteet toimivat myös yhteydessä toisiinsa, yhteistä alueella vallitsevaa harmonisoivaa kenttää voimistaen. 

Laitteilla on tuhansia levittäjiä ympäri maapalloa ja ainakin Suomessa ”Orgonisaatio” on epävirallinen yksittäisistä ihmisistä koostuva ruohonjuuritasolla toimiva verkosto ihmisiä, jotka itsenäisesti parantavat ympäristöä levittämällä orgon-generaattoreita esimerkiksi kännykkämastoille ja muilla paikoille, joilla on runsaasti epäharmonista
energiaa. Näin parannetaan käytännön tasolla Maan luonnollista energian verkostoa, joka on todella vakavasti häiriintynyt ihmisen aikaansaannosten takia.

Erilaisia orgon-laitteita joita valmistan ovat mm:

– henkilökohtaiset tai yleisesti esim hoitotyössä käytettävät laitteet

– erikokoiset laitteet kodin ja minkä tahansa tilan tai ympäristön energian harmonisointiin

– riipukset joilla on käyttäjänsä energiakehoon harmonisoiva, voimistava ja energeettisesti hyvin maadoittava vaikutus ja joka antaa suojaa myös esim kännykän säteilyn aikaansaamilta epäharmonisilta energiavirtauksilta.

– ruoan ja veden energisointialustat

– kännykkäorgoniitit eli kännykän säteilysuojaorgoniitit, säteilyn aikaansaamien epäharmonisten energiavirtausten harmonisointiin.

– interaktiiviset orgon-laitteet kuten pulssitetun kristallin sisältävä “powerwand”

– erilaiset ympäristönhoitolaitteet esim vesistöjen energisoimiseen

– Ilmariset eli orgoniitti”cloudbusterit” ilmakehän puhdistamiseen erilaisista epäpuhtauksista sekä sääilmiöiden tasapainottamiseen luonnollisella tavalla.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Käytännön kokemuksia yksittäisten ihmisten orgon-generaattoreiden käytöstä joissain tapauksissa:

 • mm. sähköallergisuuden oireiden lakkaaminen, nopea toipuminen ´burn-out` -tilasta
  ja yleisen terveyden parantuminen.
 • yleinen ilmapiirin iloisuuden ja luovuuden lisääntyminen ja ihmissuhteisiin
  kasaantuneiden käsiteltävien asioiden purku ja harmonisoituminen.
 • huonekasvien huomattavasti nopeutunut kasvu.
 • jääkaappiin laitetun orgoniitin ansiosta ruokien pidentynyt säilyvyysaika.
 • tietoisuuden `herääminen´ ja kasvu, arvojen parantuminen ja yleinen valveutuminen.
 • sängyn vieressä tai alla orgoniittia pitäneiden ihmisten useat kertomukset todella
  syvistä ja elävistä unikokemuksista sekä paremmasta levosta.
 • yleinen herkistyminen energian ja sen laatuisuuksien aistimiselle.

Rakenne ja toiminta:

Wilhelm Reich totesi että kun orgaanisen aineen ja metallin levyjä laitetaan vuorotellen
yhteen, syntyy niiden välille orgonin virtausta ja hän rakensi orgon-akkumulaattoreita
jotka kokosivat ja `tiivistivät´ ympäristön orgoonin yhteen paikkaan. Hän kehitti tälle
keksinnölle monenlaisia sovellutuksia terveydenhoidossa ja energiantuotannossa.
Akkumulaattorit saattoivat myös koota suuria määriä epäharmonista orgonia jos sitä oli
ympäristössä runsaasti läsnä ja Reich totesi että esimerkiksi virtaavalla vedellä on tätä
energiaa muuntava ja mukanaan huuhteleva vaikutus.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pääosa orgon-generaattorista on niin kutsuttua ´orgoniittia` eli orgaanisen
polyesterihartsin ja metallin mahdollisimman tiivistä sellaista seosta, että jokaisen metallihipun/-lastun välissä on kerros orgaanista ainesta, hartsia.

Olennaisena osana käytetään kvartsikristallia sekä myös muunlaisia energeettisiä ominaisuuksia omaavia kiviä. Kvartsilla on laitteessa energian laatua muuntava ja laitteen toimintasädettä laajentava vaikutus. Kristalli on useimmiten kuparisen spiraalikäämin sisällä, joka kiihdyttää energian virtausta huomattavasti ja toimii eräänlaisena orgon-antennina ympäröivässä Maan energiaverkostossa. Laite vetää puoleensa epäharmonista energiaa ja harmonisoi sitä ja sillä on yleisesti ottaen harmonisessakin ympäristössä energiatasoa kohottava vaikutus.

 ,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–

Energia on informaatiota, tietoisuutta?

Olen vuosien edetessä havainnoinut valmistamiani orgon-laitteita ja muiden tekemiä laitteita ja tutkinut aihepiiriä jonkun verran. Ilmeiseksi on käynyt, että jokaisessa tilanteessa orgoniitit eivät toki aina mitään ilmiselvää helpostihavaittavaa muutosta tuo, joka tapauksessa toisinaan on niin selkeitä vaikutuksia ettei parempaa merkkiä toiminnasta voisi toivoa. Mittarit ja kasvikokeet laitteiden orgon-kentän todentamiseksi ovat asia erikseen, ihmisten subjektiiviset kokemukset oma asiansa. Joka tapauksessa, pointti johon tässä yritän päästä on oma käsitys näistä laitteista.

Mitä ilmeisimmin, no, laitteet siis tuottavat tai niiden yhteyteen kehittyy pystyakselilla virtaava yleisesti tilassa vallitsevan energian vorteksi, torroidi, joka harmonisoi yleistä tilan energiaa,, eli palauttaa energiavirtauksia tilaan joka mitä ilmeisimmin liittyy joka tavalla kultaiseen leikkaukseen, harmonisen spiraalin eli luonnossa kaikkialla ilmentyvän virtaustavan tapaan virrata ja olla olemassa. Jokainen ihminen havainnoi todellisuutta vain itsensä kautta ja kaikki mitä koemme on koko todellisuuden heijastusta tietyllä tavalla rajallisesta itsestämme. Mikä me olemme, mikä on itse, liittyy tietoisuuteen eikä ole sitä perimmäisempää asiaa meissä itsessämme kuin tietoisuus itse.  Sama tosiasia todellisuuden perimmäisestä asiasta pätee myös koko todellisuuteen, mutta mitä on tietoisuus suhteessa koko fyysiseen todellisuuteen ja kaikkeen siihen muuhun mitä todellisuus on kuin fyysinen? Energiaa. Informaatiota. Ja Elämä täyttää tuota tosiasioiden manifestaatiota jota energia on, joten; energia itse on tietoisuutta, tietoista.

Jotakuinkin näin ollen, olen alkanut ajatella että mm. orgon-laitteet virrattaessaan hienovaraista energian jatkumoa kauttaan tilassa toimivat myös eräänlaisen informaation välittäjinä, ja periaatteessahan homma on jo silläkin selvä että ne tavallaan kaikki linkittyvät todellisuudessa mm. tähän sivustoon josta nyt löytyy tietoa muutaman sorttisista eri asioista jne. 

Tieto on aktivoitumassa maailmassamme ja hommat hoitumassa oikeille raiteille. Jokainen orgon-generaattori on symboli sille että maailman tilanne on mikä on ja että parannustyötä täytyy tapahtua – ja joka ei sitä kokonaisuuden kannalta käsitä, tulee ennemmin tai myöhemmin pyyhkiytymään evoluutiosta pois ja jäämään taakse koska se missä ei ole järkeä ei säily – se missä on järkeä, säilyy, ainakin aina paremmin kuin järjetön.

 ,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,,.–.,.,–.,,.–.,,.–.,,.–

Paljon kuvia erilaisista orgon-laitteista täällä: www.flickr.com/orgonisaatio

Sulje valikko