Veden- ja ilmanpuhdistuksessa, kierrätyksessä ja jätteenkäsittelyssä, ravintona & terveystuotteena, eläinten rehun ainesosana, biomassana, öljyn- ja raaka-aineiden sekä energian lähteenä.

Erilaiset mikrolevät soveltuvat todella monipuoliseen käyttöön ja niiden viljely erittäin hyvä omavaraisuuden kehittämisen väline.

Kasvit pystyvät hyödyntämään fotosynteesiin vastaanottamastaan valosta max n.12%, kun taas mikrolevien osalta tämä luku on joidenkin pigmenttien kohdalla jopa 98%. Tämä yksityiskohta kuvaa hyvin erilaisten mikrolevien potentiaalisia käyttömahdollisuuksia ja mikrolevien hyödyntämisen mielekkyyttä todella monenlaisissa ruoan- ja biomassantuotannon projekteissa. Kasveilta yli jäävällä hajavalolla voitaisiin samaan aikaan kasvien kanssa viljellä tehokkaasti mikroleviä. Tähän tarkoitukseen soveltuvien putkistojen rakentaminen kasvihuoneiden ja sisäviljelyprojektien yhteyteen olisi varsin mahdollista.

Mikrolevät teollisen tai kotitalous- kokoluokan pienoisekosysteemin osana:

https://spirulinasuomi.wordpress.com

Ekosysteemien peruslähtökohtien ja vapaan innovaation hyödyntämistä ja todellista kiertotaloutta tukevaa tutkimusta ja toimintaa.

Spirulina mikrolevä ja sen uudenaikainen kasvatusmetodi

Sulje valikko