Ihan ehottoman tärkeä asia, yksi monista, todistamassa siitä että valtionjohto tai mikä ihmeen suomalaisittain toteutettu military industial complex “suomea” johtaakaan, on hyvin tuhoisalla tiellä. “Suomi” nimisen virallisen asian ei pitäisi olla yhtiö, mutta sen niminen yhtiö tässä maassa joka tapauksessa pyörii, ja näyttää siltä että joku tai jotkin yrittävät vetää kansan ja väen varsin ikävän ikeen alle.. Jos kerran ajatellaan että maata pitää johtaa, niin kansan pitäisi kuitenkin katsoa etteivät johtajat antaisi (kuten kuin automaattisesti ollaan tähän asti tehty) kaikkea mahdollista arvokasta ja mikä voidaan perinnöksi katsoa, yksinkertaisesti vain pois laittaen vielä samalla kansan velkavankeuteen ja lyöden läpi kaikki hullut lait jotka rajoittavat jokaisella tavalla vapautta. Meneillään on varkaus, johon täytyy vain havahtua, ei vain täällä Suomessa vaan myös muualla koska samaa on meneillään muuallakin, homman takana lienee sama voima vaikuttamassa monissa maissa, selvähän se on.

Tämmöinen luonnon, metsien ja järvialueiden ym. yksityistämistouhut ovat juuri sitä samanlaista hulluutta kuin pohjavesialueiden ja pohjavesivarantojen myynti näille samoille monikansallisille tahoille kuin jotka varmasti mielellään “omistaisivat” myös kaikki maailman metsät. Hulluja hullujen papereidensa kanssa, harhojen vallassa. Kyllähän sen tiesi että jotain kautta ne lierot (anteeksi maan mitä arvokkaimmat rakkaat otukset tämä ilmaus) harhan ikeen alla puurtavat bisnesvirkamiehet niitä maan vesiä koittaisivat ottaa, kun muutama vuosi sitten asia oli enemmän esillä Marko Sihvosen ja muiden toimineen kansalaisaktiivisuuden seurauksena. Muistutan tässäkin siitä mitä Boliviassa tapahtui kun valtio yksityisti veden. Aymaran väki puraisi silloin Bechtelin nimellä toiminutta monikansallista yksityistahoa ja järisytti valtiovaltajärjestelmästä korruptiota vähemmäksi ja niin pyhä vesi oli jälleen tietenkin ilmaista. Loistavan esimerkin hyvin tällaisten kansainvälisten parasiittien poistamisesta saa myös Islannista, jossa kansa osoitti voimakasta itsemääräämisoikeutta ilmiselvästi korruptiosta (eli moraalinvastaisesta toiminnasta) paljastettu valtiovaltaa ja pankkijärjestelmää kohtaan.

Onneksi todellakin tietoisuus, totuus, ikään kuin valaiseen yleensä harhojenkin vallassa olijat ja meneillään oleviin asioihin voidaan puuttua, ja liian myöhäistähän ei ole ikinä. Hullut pitää erikseen hoitaa, mutta niitä jotka elävät vain tietämättömyydessä meneillään olevasta järjestäytyneiden hullujen maailmanvalloituksesta ja siitä että Maa (oi maamme Suuooomi synnyinmaaaaa…) on tavallaan vaarassa –

TÄYTYY VAIN TIEDOTTAA!!!

Pitäkäähän ystävät ääntä, jakakaa jakakaa!:

http://vastavalkea.fi/2016/02/28/metsahallituksen-yhtioittamista-vastustava-adressi/

Vastavalkea

28.2.2016

Metsähallituksen yhtiöittämistä vastustava adressi

Toimitus

Adressin nettisivutpysaytetaanmetsahallituslaki.fi

Adressin teksti:

Me allekirjoittaneet emme hyväksy Suomen luonnon yhtiöittämistä. Mikä on yhtiöitetty, on myytävissä. Hallituksen esittämässä uudessa metsähallituslaissa lukee:

”[P]äätös, jonka toteuttamisen johdosta valtio lakkaisi olemasta yhtiön ainoa omistaja tai luopuisi enemmistöstään yhtiössä, edellyttää eduskunnan suostumusta.” (HE 132/2015 vp)

Tämä ei ole riittävä tae siitä, että arvokkain kansallisomaisuutemme, Suomen luonto säilyy tuleville sukupolville. Poliittiset päättäjät ovat myyneet kansainvälisille sijoittajille mm. maaperän rikkauksia ja yhteiskunnan perusinfrastruktuuria, tunnetuin seurauksin.

Hallitus pitää selittämätöntä kiirettä Metsähallituksen yhtiöittämisessä. Kansanedustajat äänestänevät laista maaliskuun toisella viikolla ja sen on määrä tulla voimaan 15.3.2016. Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa – adressi toimitetaan eduskuntaan ennen ratkaisevaa äänestystä.

Yhtiöittäminen heikentää demokratiaa

Metsähallitus hallinnoi kolmannesta koko Suomen pinta-alasta. Metsähallituksen yhtiöittäminen huonontaisi olennaisesti eduskunnan ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen luontoa koskeviin päätöksiin. Esimerkiksi tiedonsaanti vaikeutuisi entisestään.

Uudessa osakeyhtiössä valtion talousmetsät ja osa retkeilymaista olisivat tuottovaatimusten alaisia. Lisäksi muut virkistysmetsät, Suomen yleiset vesialueet sekä Ylä-Lapin valtavat luontaistalousalueet siirtyisivät nk. kolmanteen taseeseen, joka sekin olisi liiketoimintojen hallussa. Pahimmillaan lyhytjänteinen voitontavoittelu ohjaisi päätöksiä näiden alueiden käytöstä tai myymisestä.

Kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet jäisivät uudessa konsernissa luontopalveluiden hoitoon. Yksikkö on tosin menettämässä oman kirjanpitonsa, mikä kertoo sen alisteisesta asemasta.

Perustelut tuulesta temmattuja

Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksilla. EU ei kuitenkaan vaadi Metsähallituksen yhtiöittämistä, konkurssikelpoisuutta tai yhteisöverovelvoitetta – kaikki nämä sisältyvät hallituksen esitykseen.

Kyse on puhtaasti ideologisista valinnoista. Esimerkiksi Ranskan Office National des Fôrets on valtion organisaatio ja Saksan Bayerische Staatsforsten AöR julkisoikeudellinen yhteisö. Kumpikaan ei voi mennä konkurssiin ja jälkimmäisellä on myös veroetuja.

Uudistusta on perusteltu myös Metsähallituksen johtamisjärjestelmän selkeyttämisellä. Tavoite ei täyty, kuten myös perustuslakivaliokunta on todennut, pikemminkin päinvastoin. Ympäristöministeriön toimivalta on jäämässä tulkinnanvaraisiksi. Vaarana on, että konsernin voitot painavat enemmän kuin luontoarvot tai paikalliset elinkeinot.

Täystyrmäys laajalla rintamalla

Uusi metsähallituslaki sai tyrmäävän vastaanoton marraskuisella lausuntokierroksella. Ankaraa kritiikkiä antoivat omista näkökulmistaan mm. ympäristöjärjestöt, MTK, Pohjois-Suomen kunnat ja AVI:t, Saamelaiskäräjät, Puuliitto ja Metsäalan Asiantuntijat. Useat lausujat pitivät lakiesitystä niin heikkona, että sen käsittely olisi syytä lopettaa ja palauttaa asia uuteen valmisteluun.

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, hyvät kansanedustajat, pysäyttäkää uusi metsähallituslaki. Suomen luonto ja suomalaiset ansaitsevat parempaa.


Allekirjoitettava adressi löytyy sivultapysaytetaanmetsahallituslaki.fi

Sulje valikko