Sonic Bloom on asia jota voidaan hyödyntää yleisesti minkä tahansa kasvien satoisuuden parantamiseen, kasvua nopeuttamaan, sadon ravintoarvoja ja myös säilyvyyttä parantamaan. Lyhyesti sanottuna periaatteena on se, että viljeltävällä alalla tai kasvatettaville kasveille soitetaan erityistä “Sonic Bloom” äänitaajuutta (3KHz joka on moduloitu kuulumaan yhdensortin ujelluksena) jolla on kasveihin se vaikutus, että lehtien alapinnoilla olevat huokoset aukeavat. Taajuutta voidaan käyttää yksistäänkin, joskus Sonic Bloom taajuus soi klassisen musiikin taustalla. Kyseinen taajuus on samaa luokkaa kuin hyönteisten ja lintujen pitämän äänen taajuudet keväisin kun kaikki kasvit alkavat kasvaa. Siten hyvin järkeenkäypää että kyseisiä taajuuksia voidaan hyödyntää juuri näin kuin Sonic Bloomin kohdalla tehdään.

Ohjeistus sanoo, että Sonic Bloomia soitetaan kasveille mieluiten aamuisin ennen yhdeksää, ensin kymmenen minuutin ajan jonka jälkeen suoritetaan kasvien suihkuttaminen ravinneliuoksella, jonka jälkeen Sonic Bloom jätetään soimaan vielä 20minuutiksi.

Kun kasvien lehtien alapinnalla olevat huokoset aukeavat, kasveihin suihkutetaan ravinneliuosta ja kasvit pystyvät suoraan lehtiensä kautta vastaanottamaan tärkeitä kasvua edesauttavia aineksia. Sonic Bloom ravinneseos pitää sisällään 55 hivenainetta, merilevää, gibberiliiniä ja aminohappoja.  Kuvissa ja videoissa nähdyt tulokset, kuten myös sonic bloomia kokeilleiden henkilöiden todistukset aiheesta ovat melko vaikuttavia ja asiaa kannattaa ehdottomasti tutkia. Virallinen suositus on, että Sonic Bloomia käytettäessä ei käytetä mitään muuta ravinneliuosta kuin äänitallenteen kanssa (ja toki erikseenkin) myytävää ravinneseosta, mutta tunnen ihmisiä ja olen itse vähäisissä kokeiluissani käyttänyt mitä ravinteita milloinkin ollut käytettävissä. Ymmärtääkseni Sonic Bloom ei myöskään kokonaan korvaa maaperän kautta hyödynnettäviä varsinaisia ravinneaineita. Myös EM-teknologian hyödyntäminen tällaisessa yhteydessä tuntuu hyvinkin järkeenkäyvältä. Ravinteiden kohdalla täytyy olla vain hyvin varovainen ettei suihki kasveja liian vahvoilla seoksilla koska kasvit ovat taajuuksien kuuntelun jäljiltä erittäin vastaanottavaisessa tilassa ja liika on aina liikaa.

Hyviä videoita aiheesta:

Sonic Bloom – Solution

Sonic Bloom Designed Sound And Organic Nutrients Phoenix Voyage

Original Sonic Bloom

Up to 700% increase in nutrient uptake and 100% increase in crop yields- SonicBloom

New Science for Healthy Plant Growth

How to Grow Plants with Sound and Music #336

Alla mainio teksti englannin kielellä kyseisestä aiheesta:


http://www.rexresearch.com/articles/elcultur.htm#ECsound

Sound 


The growth of plants can be stimulated by sound alone. The effect continues up to 50 KHz. Frequencies of 4-5 KHz are particularly effective for increasing germination, enzyme activity, and respiration

Normally, the streaming movement of protoplasm in plant cells slows down in the early morning and evening, but this streaming can be accelerated by an audio frequency generator used for 30 minutes at a distance of about 5 feet from the plants. As a result, the amount and rate of growth increases. Plants should not be treated thus for more than 3 hours daily, or the plants are likely to die within a month or two, depending on the quality of the sound and its intensity. Very loud, high frequency sound causes cellular disruption and death. Some rock’n roll music also does so. 

A revolutionary process called “Sonic Bloom”, invented by Dan Carlson, uses a 3 KHz tone (modulated to produce birdlike chirps and whistles) and a foliar spray (55 trace minerals, seaweed, gibberillin and amino acids) to produce “indeterminate growth in plants”. His first success was with a Purple Passion house plant that normally grows only about 18 inches. Under the influence of Sonic Bloom, the plant eventually grew over 1,200 feet, and earned itself a place in the Guinness Book of World Records. (29) 

Growers using Sonic Bloom report dramatic increases in yield, better tasting vegetables and fruits, and more brilliant flowers. Cultivators can expect increased production and early maturity. Alfalfa sprouts will increase in weight by 1,200% within 3 days. The sprouts will have a much longer shelf life (2-3 weeks) than usual (3-4 days). Experiments with Sonic Bloom in Africa produced plants which survived extremely hot weather and flooding. Sonic Bloom also will produce fruit on first year trees. Apple farmers have reported triple-sized yields, 8-month shelf life, and a huge increase in nutrient values: 126% more potassium, 326% more chromium, 400% more iron, and 1,750% more zinc. Losses to diseases and pests have been reduced more than 80%. 

The possibilities are unlimited. For example, Carlson says: 

“One of our greatest breakthroughs to make everyone understand how easy it is to feed large amounts of people, involved a sucker on a tomato. A sucker is normally a sterile branch which appears in between a side shoot and the main branch. Our tomato plants grow 2 inches a day so if we allow a sucker to grow for seven days, it’s about 14 inches long. If we then cut it off, put it in the shade and spray it once a day with a 1/4 ounce per gallon solution of Sonic Bloom, in 10-14 days it becomes fully rooted and starts to grow 2 inches per day. Fifty-five days later, it is 7-9 feet tall. Now, normal production on tomatoes is 90 days. We’re doing this in less than 55, plus we’re producing at least twice as much fruit in almost half the time. 

Water is added to the concentrated Sonic Bloom formula. The cassette (containing a 3 KHz signal and nature sounds) is played at high volume with high treble and medium bass for 10 minutes before spraying the plants. The plants are then sprayed while the cassette is playing, and the sound is continued for another 20 minutes after spraying. Both sides of the leaves should be saturated. Treatment is best performed early in the morning (before 9 am), preferably in foggy weather. On cold mornings, spraying should be delayed until late afternoon. Do not spray plants when the temperature falls below 50o F. The formula also can be administered in the regular weather supply, by drip-feeding, hydroponics, etc.. The nutrient solution should be applied once a month for the first month, then twice weekly thereafter. Seeds should be soaked in dilute nutrient solution for 8 hours or overnight while the sound tape is played continuously on a cassette deck with auto-reverse capability. Plant the seeds immediately. The tape ought to be played daily for at least 30 minutes during daylight hours.”
http://www.rexresearch.com/articles/elcultur.htm#ECsound

Youtube search Sonic Bloom plants:

http://www.youtube.com/results?search_query=sonic+bloom+plants&aq=5

Sulje valikko