Resonanssi

Dokumentissa tuodaan hyvin esille todellisuus koskien sitä että nykyajan langattomien teknologioiden käytön seurauksena todella suuri osa koko planeetan pinta-alasta on varsin intensiivisten mikroaaltosäteilyverkostojen peittämä, ja että kyseisillä säteilyillä on epäilemättä ja todistetusti monenlaisia suuresti myös haitallisia vaikutuksia elämään Maan päällä. 

Mutta en postaa tätä dokumenttia tänne noiden säteilyjen ja niiden toistaiseksi varmaan vielä suurimmaksi osaksi tuntemattomien vaikutusten takia. Tutkimuksia on tehty, ja ihmisiä on joilla on erittäin omakohtaisia kokemuksia säteilykentistä, kuten dokumentistakin käy ilmi, mutta itsestä olennaisemmalta kuin ihmisen rakentamien teknologioiden haitallisuuden toteaminen, tuntuu se miten dokumentissa tuodaan ilmi todellisuuden ja elämän perusasioita; Maan pulssi, niin kutsuttu Schumann Resonanssi, 7,83Hz.

Ihmiset ja kaikki elämänmuodot planeetallamme tuntevat tuon tietyn värähtelyn ja tarvitsevat sitä toimiakseen kunnolla. Tuohon Maan pulssiin joka sykkii planeetallamme, liittyy miltei jotain hengellistä ja todella syvällistä, koska se on niin erittäin olennainen osa meitä itseämme. Kun elävä linjautuu olemuksessaan elämänkaikkeuden elämänvoiman virtauksen kanssa, elävä voimistuu ja parantuu. Kun teknologia toimii tarpeeksi luonnollisella tavalla, “linjautuneena” kaikkialla tilassa virtaavien vapaan energian virtausten kanssa, sillä voi tuottaa ilmaista ja puhdasta käyttövoimaa, ilmaista energiaa. Oma tuntuma sanoo erittäin vahvasti että ainakin joltain osin tämä Maan pulssi-asia liittyy myös vapaaseen energiaan joka on hyödynnettävissä kunhan oikeanlaiset keinot tunnetaan tai päästään lähemmäksi tuota teknologian “luonnollista toimintatapaa”.

Elämä osaa parantaa itsensä, ja myös haitallisten säteilyteknologioiden käyttö joka on nyt jatkunut intensiivisempänä vasta 10-15-20 vuotta, tulee terveen (eli elävän) järjen toimesta ja perustellusti muuttumaan tai loppumaan ajallaan ja kaikki aktivismi joka tuo ihmisten yleiseen tietoisuuteen esimerkiksi kännykkäteknologian ja kaikkien viranomaisverkkojen ym. vastaavien säteilyverkostojen haitallisuuden elämälle on tarpeen ja täytyy lisääntyä. Ilmeistä tosin on että näistä jutuista ei virallisesti ja julkisesti paljoa vielä puhuta Suomessa ainakaan toistaiseksi, mutta niin,, terve järki eli elävien tietoisten ihmisten yhteinen älykkyys ja sen mukaiset toimet tulevat ennemmin tai myöhemmin saamaan aikaiseksi parannuksen tuossakin korruptionhaarassa yhteiskunnassamme. 

Säteilyteknologiat sairastuttavat ihmisiä ja mm. mehiläisten joukkohävikki ympäri maailmaa mielletään julkisuuteen tulevissa uutisoinneissa ja kampanjoissa usein kemikaalien aikaansaamaksi joka varmasti on myös yksi syy mehiläisten katoon, mutta ilmiselvää on monien tutkimusten ja terveen järjen valossa, että erinäisten säteilyteknologioiden lisääntyminen ympäristössä tuon syynä myös suurelta osin on. Mehiläishoitajien olisi hyvä tietää keinoista joilla mehiläiskuolemat pystytään estämään; pesän suojaaminen ympäristön säteilyiltä, maadoittaminen, magneetit ja kupari kuten esim. esitetty electrocultureandmagnaculture.com-sivustolla jne…

Valtiolliselta tasolta on turha odottaa muutoksia teknologioihin tai melkeimpä edes tosiasioiden toteamista ääneen ilman että ihmiset pakottavat valtiolliset tahot ottamaan asiat puheeksi. Aktivismia tarvitaan, mutta  ihmisten lienee joka tapauksessa parasta etsiä&löytää omat keinonsa oman elinympäristönsä tervehdyttämiseen ja turvaamiseen, nyt kun haitallisella tavalla säteileviä teknolgioita edelleen hyödynnetään. Mitähän siitä seuraisi jos mikroaaltojen sijaan langattomissa verkoissa hyödynnettäisiinkin 7,83Hz taajuutta…….     tarkempia keinoja tuohon täytynee ja voi kukin itse miettiä, mutta olen varma, että jotta ihmiset voivat puhua maapallon toiselta laidalta toiselle “langattomasti”, ei siihen tarvita järjettömän suurta luonnottomasti säteilevää ja haitallista infrastruktuuria – vaan teknologiaa joka löytää informaation siirtämisen väylät oikeasta eetteristä, jo olemassaolevista luonnollisista värähtelyistä, vedestä ja kvartsista ja ties mistä. Keinot ovat olemassa, iät ajat olleet… Ne täytyy vain löytää. Oma tuntumani aiheesta on se, että tuohon suuntaan teknologioita ei juurikaan ole pyrittykään julkisesti kehittämään, koska sama homma kuin energiateknologioidenkin osalta, jos jollakulla on rakennettu, kontrolloitavissa ja vielä tallennettavissakin oleva valvontaverkko jotapitkin ihmiset kommunikoivat ja maksavat kommunikoinnistaan, niin mielummin systeemin kätyrit käyttävät sitä, kuin ilmaista kaikin puolin kontrolloimattomissa olevaa verkkoa.

Kuten Eric Dollard (Teslan teknologioita pisimmälle vienyt ja kehittänyt, ja todellakin tuen tarpeessa oleva edelleen hengissä oleva ihminen) videohaastattelussaan sanoo kun haastattelija kysyy miksei nykyisin hyödynnetä radiota siinä määrin kuin Tesla visioi ja keksinnöillään todensi mahdolliseksi, Dollard vastaa; 

IT´S TOO FREE!

—————————————————————————

Teksti ja dokumentti osoitteesta:

RESONANCE – BEINGS OF FREQUENCY from james russell on Vimeo.

RESONANCE is a sensational eye opening documentary which reveals the harm we are doing by existing in an ocean of man made wireless frequencies.

Two billion years ago life first arrived on this planet; a planet, which was filled with a natural frequency. As life slowly evolved, it did so surrounded by this frequency. and Inevitably, it began tuning in.

By the time mankind arrived on earth an incredible relationship had been struck; a relationship that science is just beginning to comprehend.

Research is showing that being exposed to this frequency is absolutely integral to us. It controls our mental and physical health, it synchronizes our circadian rhythms, and it aids our immune system and improves our sense of wellbeing.

Not only are we surrounded by natural frequencies, our bodies are filled with them too. Our cells communicate using electro magnetic frequencies. Our brain emits a constant stream of frequencies and our DNA delivers instructions, using frequency waves. Without them we couldn’t exist for more than a second.

This delicate balance has taken billions of years to perfect. But over the last 25 years the harmony has been disturbed. and disturbed dramatically.

Mankind has submerged itself in an ocean of artificial frequencies. They are all around us, filling the air and drowning out the earth’s natural resonance.

To the naked eye the planet appears to be the same. But at a cellular level it is the biggest change that life on earth has endured; the affects of which we are just starting to see and feel.

Sulje valikko