Altilta postia: Bensan verotus puhuttaa, minne verotulot virtaavat Suomesta?

Uutinen vuodelta 2018:
“Liikennepolttoaineiden verotusta -raportti ehdottaa kiristettäväksi
asteittain vuosittain vuosina 2020-2044.”
https://www.is.fi/autot/art-2000005929821.html

Suomessa polttoaineveron kannosta ja siihen liittyvästä valvonnasta
vastaa tullilaitos.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Polttoainevero

Suomen tullimaksut tilitetään EU:lle ja niistä jää vain 25 prosentin
suuruinen kantopalkkio Suomen valtiolle
.
2015 Suomen keräämiä tullituloja 10 360 538 000 euroa
2014 Suomen keräämiä tullituloja 10 246 967 000 euroa
2013 Suomen keräämiä tullituloja 10 257 665 000 euroa
Suomen keräämät tullitulot yllä, joista suurin osa eli 75% on mennyt
EU:lle.

Tullissa kannetut valtion tulot
Kum. kanto vuoden alusta, /1000€ Kum. muutos%
TULLISSA KANNETUT VEROT JA MAKSUT YHTEENSÄ
201512 10,360,538 1
201412 10,246,967 0
201312 10,257,665 -4
A SUORAAN VALTIOLLE TULOUTETTAVAT YHTEENSÄ
201512 10,168,580 1
201412 10,050,114 0
201312 10,059,393 -4
A.1 TUONNIN PERUSTEELLA KANNETTAVAT YHTEENSÄ
201512 3,230,003 -2
201412 3,304,846 0
201312 3,297,156 -13
A. 1.1 Arvonlisävero
201512 2,352,596 -2
201412 2,394,547 1
201312 2,369,246 -15
A. 1.2 Autovero
201512 876,831 -4
201412 909,890 -2
201312 926,785 -7
A. 1.3 Muut verotulot
201512 576 41
201412 409 -64
201312 1,125 26
A.2 VALMISTEVEROT
201512 6,810,736 4
201412 6,562,808 0
201312 6,572,684 2
A.2.1 Tupakkavero
201512 880,851 12
201412 785,292 -7
201312 847,760 13
A. 2.2 Alkoholijuomavero
201512 1,355,744 -3
201412 1,393,981 4
201312 1,335,526 -3
A.2.3 Virvoitusjuomavero
201512 249,897 -3
201412 256,794 26
201312 203,572 4
A.2.4 Juomapakkausvero (2005 — )
201512 15,128 8
201412 14,037 -7
201312 15,110 -2
A.2.5 Nestemäiset polttoaineet (energiavero)
201512 2,912,543 1
201412 2,869,696 -2
201312 2,938,311 -1
A.2.6 Sähkö ja eräät energialähteet (energiavero)
201512 1,396,573 12
201412 1,243,008 1
201312 1,232,399 8
A.3 MUUT VEROT JA MAKSUT
201512 125,617 -30
201412 179,828 -3
201312 185,592 -3
A.3.1 Veronlisäykset, viivekorot
201512 2,703 38
201412 1,953 1
201312 1,933 -20
A.3.2 Ajoneuvovero
201512 1 -100
201412 351 -25
201312 465 27
A.3.3 Jätevero
201512 32,363 -26
201412 43,954 -21
201312 55,887 -1
A.3.4 Öljyjätemaksu
201512 3,724 9
201412 3,429 -10
201312 3,814 -1
A.3.5 Väylämaksut
201512 45,338 -48
201412 87,587 7
201312 81,927 1
A.3.6 EU-varojen kantopalkkio
201512 41,454 -3
201412 42,517 2
201312 41,520 -10
A.3.7 Belgian tullin tilittämät kantopalkkiot
201512 29 -22
201412 37 -24
201312 49 20
A.3.8 Muut maksut
201512 – –
201412 – –
201312 – –
A.4 TULLIN SEKALAISET TULOT
201512 2,224 -15
201412 2,631 -34
201312 3,963 -25
A.4.1 Julkisoikeudelliset tulot maksullisista suoritteista
201512 1,684 -13
201412 1,931 -2
201312 1,978 -2
A.4.2 Liiketaloudelliset tulot maksullissita suoritteista
201512 327 -19
201412 406 -14
201312 473 -11
A.4.3 Kantopalkkiot
201512 10 -77
201412 43 -72
201312 152 -25
A.4.4 Muut tulot
201512 203 -19
201412 252 -81
201312 1,357 -46
B MUILLE VIRANOMAISILLE TILITETTÄVÄT YHTEENSÄ
201512 67,740 -2
201412 69,357 -5
201312 73,353 3
B.1.1 Lästimaksut ( — 2014)
201512 – -100
201412 1,051 11
201312 950 -2
B.1.2 Öljysuojamaksu
201512 23,796 -3
201412 24,569 -8
201312 26,570 10
B.1.3 Kasvintarkastusmaksu
201512 41 -34
201412 62 24
201312 50 79
B.1.4 Havupuun tarkastusmaksu (2006 — )
201512 434 -3
201412 449 -10
201312 499 3
B.1.5 Huoltovarmuusmaksu
201512 42,777 1
201412 42,517 -4
201312 44,513 0
B.1.6 Siirtoluvat ja – vakuutukset
201512 66 -27
201412 91 -47
201312 173 -49
B.1.7 Rajatarkastusmaksut/MMM
201512 627 1
201412 618 3
201312 598 -11
C MUIHIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVA KANTO YHTEENSÄ
201512 116 -29
201412 164 -55
201312 362 25
D.1 EU:LLE TILITETTÄVÄT BRUTTOVARAT
201512 165,479 -3
201412 169,777 2
201312 166,075 -10
D.1.1 Tullit
201512 163,754 0
201412 163,090 4
201312 156,186 -8
D.1.2 Maatalousmaksut
201512 1,725 -74
201412 6,687 -32
201312 9,891 -35
D.1.3 EU-varojen kantopalkkio (vähenetään tilitettävistä bruttovaroista)
201512 -41,378 -3
201412 -42,444 2
201312 -41,519 -10
D YHTEENSÄ EU:LLE NETTO
201512 124,101 -3
201412 127,333 2
201312 124,557 -10
Alaviite:
EU:lle tilitettävät bruttovarat perustuvat 2kk:n takaiseen tullien ja maatalousmaksujen kantoon.

Leave a Reply

Sulje valikko