2010-luvun operaatio Gladio?

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kimmokautio/273264-2010-luvun-operaatio-gladio/

Hyvä, varsin informatiivinen teksti.

2010-luvun Operaatio Gladio?

kimmokautio

Kimmo Kautio2.4.2019 22:07päivitetty 2.4.2019 22:074

Operaatio Gladio on koodinimi niin sanotulle “stay behind” -verkostolle ja salaiselle armeijalle, joka perustettiin kylmän sodan aikana Italiaan kommunistien valtaannousun tai Varsovan liiton hyökkäyksen varalta. Sittemmin Daniele Ganserin tutkimuksen myötä Gladio laajentui terminä käsittämään Naton maanalaisten armeijoiden toiminnan ympäri Eurooppaa.

Antamalla 22. marraskuuta 1990 päätöslauselman Gladio-operaatioista Euroopan parlamentti osoitti, että oli tai on olemassa asianmukaisen demokraattisen valvonnan ulkopuolista, luvatonta toimintaa, johon tiedustelupalvelut ja sotilaalliset järjestöt osallistuvat. Päätöslauselmassa parlamentti tuomitsi manipuloivien verkostojen perustamisen ja vaati täyttä tutkimusta siitä, miten ne ovat sekaantuneet asianomaisten maiden sisäpolitiikkaan ja jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden salaisten palveluiden kautta kytkeytyneet terrorismiin Euroopassa. Kyseisessä päätöslauselmassa pyydettiin ja kehotettiin jäsenvaltioita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Suomi ei ollut Euroopan unionin jäsen vuonna 1990, mutta parlamentin päätöslauselmissa on Suomen EU-jäsenyyden aikanakin viitattu Gladioon, muistaakseni NSA:n vakoiluskandaaliin liittyvien lauselmien osana.

Ganserin mukaan italialainen salaisten palveluiden ja operaatioiden edesmennyt tutkija Giuseppe de Lutiis väitti, että liittyessään Natoon vuonna 1949 Italia allekirjoitti myös salaisen lisäpöytäkirjan, joka velvoitti perustamaan epävirallisen organisaation, jonka tehtävä oli taata Italian suuntautuminen länteen keinolla millä hyvänsä ja äänestäjien tahdosta riippumatta.

Suomi allekirjoitti Naton kanssa isäntämaasopimuksen 4. syyskuuta vuonna 2014. Kyseistä “yhteisymmärryspöytäkirjaa” vaadittiin eduskunnan käsittelyyn ja se poiki useita kanteluita perustuslain vastaisesta menettelystä oikeuskanslerille. Kantelut eivät johtaneet mihinkään. Oikeuskanslerin päätöksessä todetaan, että “oikeuskanslerilla ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ollut aihetta arvioida asiaa toisin”.

Valtioneuvoston tiedottaessa 27.8.2014 yhteisymmärryspöytäkirjan poliittisesta ulottuvuudesta viitattiin poliittiseen jatkuvuuteen, jota on harjoitettu vuodesta 2001 lähtien.

Vexi Virtanen ihmetteli asiallisesti Jyväskylän yliopiston valtio-opin kandiseminaarissaan vuonna 2016, että “tuleeko Suomen valtionjohdon tekemiä yhteisymmärrysasiakirjoja tulkita niin, että niillä jälkikäteen establoidaan syntynyt tilanne, että kun asejärjestelmät on tilattu lännestä, niin looginen siirtymä on toimia näin myös jatkossa. Tuleehan laitteiden käyttöjärjestelmät ja –kielikin lännestä. Tämä kaikki on vain niin vaikea nähdä liennytystä ja diplomatiaa lisäävänä kehityksenä, varsinkin suurvallan naapurissa.”

Isäntämaasopimuksen solmimisen kanssa samoihin aikoihin, syksyyn 2014 ajoittuu Huoltovarmuuskeskuksen alaisen Mediapoolin muodostaminen Suomeen.

Entinen Suomen kuvalehden päätoimittaja Mauno Saari kirjoitti Mediapoolista blogissaan 7.3.2019:

“Suomeen on muodostettu Mediapooli, eräänlainen vaarattomalta kuulostava kerho tai klubi, jonka jäseniksi on liittynyt käytännössä koko tiedotusvälineistömme – lehdistö, Yle, Mtv, tärkeimmät kirjankustantajat.

Mediapoolin toimintaa rahoittaa valtio, valtion Huoltovarmuuskeskus.

 Poolin tehtävä on torjua mm. Nato-vastaisuutta. Tulkinta ei ole minun. Se on luettavissa Huoltovarmuuskeskuksen / Mediapoolin nettisivuilta.”

Sittemmin kyseinen maininta on Saaren mukaan poistettu verkkosivuilta.

Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskus puolestaan perustettiin Suomeen vuonna 2017 ja se aloitti toimintansa lähes päivälleen kolme vuotta isäntämaasopimuksen solmimisen jälkeen, syyskuussa 2017. Hybridikeskuksen toimintaa leimaa salamyhkäisyys ja sen tehtävät ovat epäselvät.

Toimittaja Riikka Söyring kirjoitti tuolloin tuoreeltaan Vastavalkeassa Hybridikeskuksen olevan lain yläpuolella Suomessa. Tämä on todennettavissa lainsäädännöstä. Lainaus artikkelista:

“Hybridiosaamiskeskusta ei saa – eikä voi – rangaista, koska hybridiosaamiskeskuksella toimitiloineen ja sen henkilöstöllä on koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden Suomessa – instanssin ja sen henkilöstön voi tuomita vain sen omalla suostumuksella.

Yhtenä perusteluna hybridiosaamiskeskusta koskevassa hallituksen esityksessä tälle järjestelylle esitettiin, että: ”lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevat määräykset ovat tavanomaisia kansainvälisessä käytännössä esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen perustamis- tai isäntämaasopimuksissa ja niillä pyritään turvaamaan järjestön toimintaa”.”

Hybridikeskuksen tutkimusjohtaja, aiemmin Ulkopoliittisessa instituutissa toiminut Hanna Smith, sanoi Iltalehden artikkelissa 1.9.2017, että Hybridikeskus “rakentaa laajaa verkostoa, jolla luodaan vastavoimaa ja vähennetään tulevaisuuden konfliktipotentiaalia”.

Valtiopäiväneuvos Mikko Elo on kertonut Facebookissa seuraavaa:

“Jotain osviittaa keskuksen tehtävistä antaa Mikko Punkarin kommentti. Hän oli ollut keskuksen avajaisissa, joissa Markku Mantila oli dialla näyttänyt keskuksen keskeiset tehtävät:

-estää poliittisen vallan arvostelu ja negatiivinen vaaleihin vaikuttaminen

-estää NATO-vastainen tiedottaminen

-estää Venäjän tiedotustoiminnan vaikuttaminen sekä yleensä järjestäytymättömän median toiminta

-kerätä tietoja keskuksen intressien vastaisista toimijoista

-olla asiantuntijana alan oikeudenkäynneissä”

Mikäli tieto – johon suhtaudun toisen käden tietona terveellä skeptisyydellä – Mantilan esityksen sisällöstä pitää paikkansa, selittää se omalta osaltaan salamyhkäisyyttä. Hybridikeskuksen nostaminen lain yläpuolelle liittyneekin ainakin osittain henkilörekisterilain vastaiseen tiedonkeruuseen ja Hanna Smithin tarkoittamalla verkostolla arvatenkin tarkoitetaan Mediapoolin kaltaisia verkostoja.

Markku Mantila on aiemmin ollut valtioneuvoston viestintäjohtaja, diplomaatti ja päätoimittaja Kalevassa ja Pohjalaisessa. Yllätys tai ei, vuodesta 2018 Mantila on toiminut Riikassa sijaitsevan Naton viestintäkeskuksen palveluksessa.

Jälkikäteen tarkastellen valtiovallan taholta harmittomaksi määritelty isäntämaasopimus näyttää käytännössä johtaneen laillisen valvonnan ja demokraattisen kontrollin ulkopuolella olevan verkoston synnyttämiseen Suomeen. Yhtymäkohdat kylmän sodan aikaisiin Gladio-verkostoihin ovat ilmeisiä.

LÄHTEITÄ:

Oikeuskanslerin ratkaisu: “Naton kanssa isäntämaatuesta tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan käsittely” https://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/467/

Virtanen, Vexi: JYU Kandiseminaari, 2016,  ”ISÄNTÄMAASOPIMUS” eli yhteisymmärryssopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Transformaatioesikunnan sekä Pohjois-Atlantin liiton Euroopan joukkojen esikunnan kesken kansalaisen näkökulmasta: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/52991/URN:NBN:fi:jyu-201702081387.pdf?sequence=1

Mauno Saaren kotisivut: https://www.maunosaari.fi/

Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta:  http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170417

Söyring, Riikka: Infosotakeskus kaalimaan vartijana, Vastavalkea 12.9.2017: https://vastavalkea.fi/2017/09/12/infosotakeskus-kaalimaan-vartijana/

Kreeta Karvala: Trumpin ylistämä hybridikeskus aloittaa tänään Helsingissä: “Olemme Suomen ylpeä kumppani” Iltalehti 1.9.2017: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201709012200364253

Kalevan ex-päätoimittaja Mantila siirtyy Naton viestintäkeskukseen Riikaan, Kaleva 16.4.2018: https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kalevan-ex-paatoimittaja-mantila-siirtyy-naton-viestintakeskukseen-riikaan/790764/

Leave a Reply

Sulje valikko