Äänestyslippujen tarkistaminen vaalien jälkeen Mikkelissä 2023

Marjoriina, Maan ja Elämän puolesta toimija ja tärkeiden asioiden rohkea puheeksi ottaja, ihmettelee systeemin heille käyttöönsä antamia olosuhteita eduskuntavaalien äänten ja dokumenttien tarkistamista varten.
@valkeanvalosydan , @lasiriina , FB Valosydän , YouTube Valosydän
https://www.youtube.com/@lasiriinanvalosydanvalosyd9681
FB:Kristallipuolue
Kristallipuolueen nettisivu kristallipuolue.fi

20. marraskuu klo 17.25  · Tiedote 20.11.2023

Kymmenen kansalaista kävi suorittamassa äänestyslippujen ja äänestysasiakirjojen tarkastamista eduskuntavaalien 2023 jälkeen Mikkelissä, valtion virastotalossa.

Huomattujen virheiden ja epäkohtien vuoksi osa ryhmästä teki määräajassa valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei tutkinut kanteluluontoisia huomautuksia, jonka vuoksi olemme jättäneet kantelun Oikeuskanslerille Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnan toiminnasta. Lisäksi olemme hakeneet valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarkastuksessa löytyneiden virheiden takia. Merkittävin epäkohta liittyy ennakkoääniin. Ennakkoäänikuoret on avattu Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ennen vaalipäivää (edellisenä päivänä) eli ennen virallista vaalipäivän kokousta. Vaalilain mukaan ennakkoäänikuoret tulee säilyttää avaamattomana. Äänten tarkistus tapahtui kellarin lattialla ilman pöytiä ja tuoleja kahden päivän ajan.

Vaalien jälkeen oli havaittu puuttuvia ääniä, jonka vuoksi ryhmä kansalaisia lähti tarkastamaan ääntenlaskua. Vaalipiirilautakunta osoitti ryhmälle äänten tarkastuspaikaksi kellarin käytävän lattian ilman pöytiä ja tuoleja. Osoitetun tilan koko oli arviolta noin 2 metriä kertaa 5 metriä. Työskentely tapahtui kylmällä lattialla istuen tai kyykyssä. Kerrallaan tarkastajia oli tilassa 6-8 ja valvojia 4-5 henkilöä. Pienessä tilassa, joka ei ole tarkoitettu toimistotyöskentelyyn oli siis 10-12 henkilöä useiden tuntien ajan ja vailla asianmukaista ilmanvaihtoa kahtena päivänä huhtikuussa 2023. Kaikki tarkastukseen osallistujat vapaaehtoiset saivat fyysisiä oireita. Tarkastuspäivien jälkeen huomattiin päänsärkyä, pahoinvointia, nenän tukkoisuutta, keuhko-oireita, joillakin jopa kuumetta ja iho-oireita.

Vaalipiirilautakunta vaikeutti tarkastusta toiminnallaan ja työskentelyolosuhteilla. Tarkastukseen osoitettu paikka oli asiaton ja terveydelle haitallinen. Pyynnöstä huolimatta emme saaneet tilaan pöytiä tai tuoleja. Tilassa ei ollut kunnon valaistusta eikä ilmastointia. Se hidasti ja vaikeutti ja tarkastusta. Yllätyimme tarjotuista työskentely-olosuhteista, mutta meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Osa tarkastajista oli tullut toisista kaupungeista ja määräaika oli kulumassa umpeen meistä riippumattomista syistä. Meille kerrottiin, että muuta vaihtoehtoa tarkastukselle ei ole. Tämä kokemus murensi luottamustamme vaalijärjestelmän rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Koska vaalipiirilautakunta on kuntalaisten ja kansalaisten palveluksessa, heillä on ehdoton velvoite noudattaa lakia ja toimia puolueettomasti, riippumattomasti ja tasapuolisesti. Meidän kohdallamme tämä ei toteutunut.

#eduskuntavaalit2023#kristallipuolue#lawandorder

Leave a Reply

Sulje valikko