Ympäristönhoitoa sähköllä – Electrical Stimulation of Oil Recovery

Tässä täydennystä öljytuhojen puhdistaminen -sivulle.

Teksti Rexresearch.com -sivustolta Robert Nelsonin kirjoittamista artikkeleista: http://rexresearch.com/nelsonarticles/electrosmosisoil.pdf

Suomennettu DeepL.com kääntäjällä:

Seuraava suuri asia : Electro-Oil (Electro-Oil)
Atlas Burped : Öljyn talteenoton sähköinen stimulointi
Robert A. Nelson

On tullut kiistatta ilmeiseksi kaikille muille paitsi kaikkein takertuvimmille lukijoille (nykyisille
yritystä lukuun ottamatta, tietenkin), että maakaasun “murtaminen” (fracking) on kannattamatonta,
kestämätöntä, epäpuhdasta ja suoraa maanjäristysten aiheuttajaa. Korttia kantava
teknokraatit kaikkialla maailmassa murehtivat Atlas Shrugged -kirjojaan ja vetoavat
Ayn Randin haamua lähettämään John Galtin. Mitä me köyhät korporatistivampyyrit voimme tehdä?

Öljy on se, mitä me teemme!
Rauhoittukaa! Sijoittakaa! Lunastus on käsillä! Tässä on pieni kurkistus seuraavaan Biglyyn.
Petro-pumppauksen seuraava suuri tarpeellinen asia: Sähköosmoosi!
Huokoisessa materiaalissa ( esim. maaperässä tai betonissa ) oleva vesi vetää puoleensa maata kohti, jotta
negatiiviseen elektrodiin. Tätä tosiasiaa käytetään teollisesti betonin vedenpoistoon. Betonirakenteiden kuivattamiseksi paljon nopeammin.

Sama periaate pätee myös öljyyn. Sen lisäksi, että molekyylien siirtyminen
nopeutuvat, vaan myös yleinen energiantarve vähenee.
Öljyn sähkökenttäkäsittely putkistoissa minimoi myös pintajännityksen.
putken ja öljyn välillä, mikä nopeuttaa toimitusta.
Samalla tavalla näennäisesti ehtyneitä kaivoja voidaan nuorentaa ajoissa.
yksinkertaisesti saamalla planeetan sähköisesti erittämään vielä enemmän mustaa mönjää.
meidän tarvitsemiamme asioita varten.
Useita vuosikymmeniä on tehty huomattavia kenttätutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut selvittää.
öljyn sähköosmoottisen tuotannon parametrien määrittämiseksi. Tarvittava jännite,
virranvoimakkuus, aaltomuodot ja taajuudet ovat tiedossa, ja laitteita on ollut
kehitetty tekniikan toteuttamiseksi.
Electro-petroleum Inc. on tämän uuden teollisuudenalan pumppauskärjessä ja tarjoaa seuraavat tuotteet ja palvelut
valtavat mahdollisuudet satoihin miljardeihin tynnyreihin, jotka voidaan ottaa talteen sähkötekniikan avulla.
heidän drop-in-järjestelmänsä avulla. Sähköisesti tehostettu öljyn talteenotto tasavirralla on
puhdas ja kustannustehokas vaihtoehto höyrylle.
EEOR:llä on useita merkittäviä etuja höyryyn perustuvaan raskaan öljyn talteenottoon verrattuna.
tekniikoihin verrattuna. Sillä voidaan ottaa talteen öljyä säiliöistä, joihin höyryllä ei pääse. EEOR:llä on
ei ole syvyysrajoituksia, kun taas höyryyn perustuvat menetelmät rajoittuvat suunnilleen
2 500 jalkaan – vaikka yli 50 prosenttia Yhdysvaltojen raskasöljyvarannoista on 2 500 jalan alapuolella.
EEOR ei vaadi vettä tai työstönestettä eikä vähemmän tehoa. Se ei tuota
kasvihuonekaasuja. Laitteisto voidaan jälkiasentaa olemassa oleviin porausreikiin, ja sitä voidaan käyttää.
alle 4 dollarilla tynnyriltä. Talteenotto riippuu resistiivisyydestä, ei läpäisevyydestä.
EEOR lisää säiliön näennäistä läpäisevyyttä. EEOR on ollut
Kenttäkokeissa on osoitettu, että tuotanto kymmenkertaistuu 18 kuukauden aikana.
Prosessissa johdetaan tasasähköä negatiivisen
tuottavassa kaivossa olevien elektrodien ja pinnalla tai syvyydessä olevien positiivisten elektrodien välillä.
Raskaan öljyn talteenotossa on kolme EEOR-mekanismia:
(1) Sähkökemiallinen käsittely eli kylmäkrakkaus hapettamalla ja pelkistämällä.
reaktioita, jotka hajottavat raskasöljymolekyylejä kevyemmiksi johdannaisiksi, mikä johtaa näin ollen
näin parannetaan öljyä säiliössä.
(2) Sähkökinetiikka tai sähköosmoosi saa öljyn siirtymään kohti säiliötä.
negatiiviseen napaan (katodiin), jolloin syntyy virtaus kohti kaivoa.
(3) Vastus tai Joule-lämmitys tekee öljystä vähemmän viskoosia kaivon reiän ympärillä.
ja helpommin poimittavaksi. Lämpö syntyy suoraan säiliössä eikä niinkään porausreiässä
pinnalla.

Tekniset yksityiskohdat on kuvattu Yhdysvaltain patentissa #7325604 (Method for
Enhancing Oil Production using Electricity) ja WO0303823 (Electrochemical
Process for Effecting Redox-Enhanced Oil Recovery).
Oilrec Technologies / B.S. Geoteknik Saksassa on kehittänyt samanlaisen menetelmän.
sähkökemiallisen menetelmän, jolla öljyn talteenottoa tehostetaan sähköllä indusoimalla alhainen
sähköinen tasavirta muodostumaan, joka saa aikaan redox-reaktioita ja geokineettisiä muutoksia.
kohti katodia. Redox-reaktiot hajottavat raskaan öljyn seuraaviksi aineiksi
kevyempiin jakeisiin. Täysimittaiset kenttäkokeet ovat osoittaneet, että öljyä, jonka API-paino on
15 muuttuu 45 päivän aikana API-painoltaan 39-40:ksi.
Jos haluat lisätietoja öljyn elektroosmoosista, nämä patentit ovat saatavilla.
Euroopan patenttivirastosta:
US3915819 (Öljyn elektrolyyttinen puhdistusmenetelmä).
US2013277046 (menetelmä öljyn talteenoton tehostamiseksi karbonaattivarannoista).
US7325604 (Menetelmä öljyntuotannon tehostamiseksi sähkön avulla).
US2005161217 (Menetelmä ja järjestelmä metaanikaasun tuottamiseksi metaanista).
metaanihydraattimuodostumista)
US2799641 (Öljyn virtauksen edistäminen kaivosta elektrolyyttisesti)
US3417823 (Kaivon käsittelyprosessi elektroosmoosia käyttäen)
US3724543 (Sähkölämpöprosessi offshore-öljyn tuottamiseksi on- ja on-horisonttiöljyn avulla).
seinämien kautta)
US2014116683 (Menetelmä pohjan reiän muodostumisvyöhykkeen kasvattamiseksi).
Permeabiliteetin lisääminen)
RU2132757 (menetelmä hiilivetyjen poistamiseksi maaperästä)
KR20010086551 (Öljyllä saastuneen maaperän puhdistusmenetelmä)
RU2602615 (menetelmä maaperän puhdistamiseksi hiilivedyistä)
KR101464878 (Moninkertaisesti saastuneen maaperän kunnostusjärjestelmä).

WO2012158145 (Menetelmä öljyn kalkkikerrostumisen estämiseksi sähkökineettisesti).
Producing Well Bores)

Leave a Reply

Sulje valikko