VIIANKIAAPA JA KEVITSAN RÄJÄTYSPÖLYLASKEUMAT

Kiitos Niina Helistö!

ASBESTIA, KVARTSIPÖLYÄ, RASKAMETALLEJA NATURA-ALUEILLA

Noin 10 km Viiankiaavan Naturaalueelta pohjoiseen on Kevitsan kaivos. Se on toiminut 12 vuotta. Kaivoksen räjätyspölylaskeumat on kulkeutunut valitsevien tuulten mukana, koko toiminnan ajan mm. kahdelle Natura alueelle: Koitelaiseen ja Viiankiaavalle.- Näistä asioista ovat raportoineet 2012 lähtien mm. Oraniemen paliskunnan poromiehet, jotka laiduntaa kyseisillä alueilla. Pölylaskeumia on erityisen helpoin havaita keväällä, kun aurinko on sulattanut hankia, niin raskametallihiukkaset ovat kiteytyneet lumelle. Ne näkyy loistavasti myös videolla, siihen on alempana linkki.- Ensimmäisinä vuosina laskeumat olivat oranssin värisiä, myöhemmin ne muutuivat mustiksi, koska kaivoksella vaihdettiin räjäytysemulsioi toiseen. Varmistin tämän tiedon ELYL: tä vuosia sitten, kun ihmeteltiin värin muutosta.- Likaantuneesta lumesta tuli vuosittain raportteja poromiehiltä. Mietin, miten nämä voitaisiin todentaa kuvaamalla ja ottamalla näytteitä. Ymmärsin, että alueet on erittäin laajoja, tronella kuvaaminen ei onnistuisi.

SATELIITIT AVUKSI

Selvitin, mitä sateliitteja lentää Kevitsan yläpuolella ja mitä niistä voisi hyödyntää kuvien muodossa. Salaapoliistyön jälkeen selvisi, että meillä olisi käytettävissä EU rahoitteisten Sentinel sateliittien dataa ja se olisi ilmaista. Mutta pitäisi löytää osaajat ja ohjelmat. Monen mutkan kautta sain yhteyden Ilmatieteenlaitoksen “avaruuskuvien spesiaalistiin”. Perustimme pienen 4 hengen työryhmän ja ryhdyimme toimeen. Mittasimme mm. lumen heijastuksia, jotta saimme satelliittikuvien värit säädettyä oikein, ohjeiden mukaan. Työstimme satelittikuvia, Ilmatieteenlaitoksen palvelimen kautta, koska tiedostot oli järjettömän isoja. Muutoinkin ohjelmien vääntö vaati, loistavia nettiyhteyksiä.- Kuvien resoluutio oli ällistyttävän hyvä. Yksittäiset puut erotuivat kuvista, tarkuus oli 5 metrin luokkaa. Ongelma oli lumisateet ja tuiskut, jotka peittivät keväisiä hankia. Niinpä jouduimme odottamaan oikeaa päivän, minkä datan valitsimme käsiteltäväksi.- Laitan liitteeksi yhden satelittikuvan, katso sitä isolta näytöltä. Punainen viiva kertoo Viiankiaavan Natura-alueennrajan. Vasemmalla näkyy Kitinen. Kuvassa on nähtävissä epäpuhtauksia hangilla, mitä ei löydy referenssi alueilta, missä lumet on puhtaita esim. Vaalejärvellä. Kysymys oli samaan aikaan otetuista erittäin laajasta kuvasta

EI SAHARAN HIEKKAA

Ilmatieteenlaitoksen avaruuskuvien speliasti antoin erilisen lausunnon, että kuvissa hangilla näkyvät alueet eivät ole Saharan hiekkaa. Alueita oli helppo verrata referenssi kohtesiin, joissa oli täysin puhdasta lunta verrattuna Viiankiaapaan ja Koitelaiseen.

NÄYTTEENOTTO –

Kevällä 2022, kokosin näytteenottoryhmän. Teimme tukikohdan Kevitsan/ Petkulaan kolmeksi päiväksi. Liikuimme alueella autoilla metsäuatoteitä pitkin, kelkoilla ja mettäsuksilla. “Retkikuntamme” oli valmistautunut näytteenottoon monin eri tavoin. Meidät ohjeisti mm. Helsingin yliopiston professori Sirkku Manninen/ Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunnasta. Hänen avustuksella tehtiin näytteenottosuunnitelma hyvissä ajoin ja labrasta saatiin tarkemmat ohjeet näytteiden käsittelyyn, säilytykseen ja lähettämiseen. Minulla oli/ on näytteenottotutkinto vahan työni/ koulutuksen puolesta.

RAHOITUS –

Etukäteen kilpailutimme labrat ja teimme suunnitelmat, mitä näytteitä otetä otetaan ja mitä niistä tutkitaan. Hintalappu kasvoi ja kasvoi kasvamistaan. Loppusumma oli 6000 – 7000 euroa. Olimme saaneet labroihin n. 3000 e avustusta Luonnonsuojelu säätiöltä, mutta se raha ei riittänyt alkuunkaan. Loput rahat saimme matkailualan yrityksiltä: Lapland Hotels, Ruka ja Lapland Destination.- Suomeksi sanottuna kerjäsin loput rahat. Otin puhelimen käteen, soitin yrittäjille ja kerroin, mistä on kysymys… rahat ei riitä, lisää tarvitaan. Majoitukset, matkat, kelkat, bensat hoidettiin itse tai omasta lompakosta.- Lämmin ISO kiitos yrittäjille, ymmärsitte kuinka tärkeistä asioista oli kyse.

KAIVOSPÄIVILLÄ SATELITTIKUVIA JA LABRATULOKSIA-

Professori Matti Nojonen piti esitelmän näistä Kevitsan räjäytyspölylaskeumista ja labratuloksista lumi-, vesi-, ja luppo näytteistä Rovaniemen kaivospäivillä syksyllä – 22. Labratulokset osoittivat, että lumi ja vesinäytteet sisälsivät raskasmetalleja 7 kertaisesti, mitä juomavedelle sallitaan. Nojosen esitelmä löytyy täältä. Se on mielenkiintoinen.
Kesto n. 20 min.
Kevitsa/ likaista lunta/ näytteenotto/ Natura alue. https://youtu.be/7ilxH0HRc4U?si=ye3vOnSJYUo3ma2D

RUOTSALAISTEN TUTKIMUS PÖLYISTÄ
Onnistuin saamaan Ruotsalaisen yliopiston tutkimuksen räjäytyspölyistä. Siinä kerrotaan kuinka räjäytyspölyjen pienhiukkaset leviävät ainakin 70 km säteelle kaivoksilta valitsevien tuulten mukana. Valitettavasti tutkimukseen ei ole linkkiä, mutta se löytyy PDF:nä minulta.

VIREILLEPANOPYYNTÖ ELYLLE-
Teimme Kevitsan kaivoksen päästöistä vireillepanopyynnön Pohjois-Suomen ELY:lle helmikuussa – 23, yhdessä järjestöjen kanssa. Vaadimme mm. räjäytyspölylaskeumien parempaa tarkkailua ja pölyjen hallintaa, koska Natura alueelta alueelta otetuista näytteistä löytyi moninkertaiset määärät raskasmetalleja. Lisäksi Koitelaisen Natura alueelta on hävinnut luppo kokonaan tai osittain riippuen kohteesta. Nämä havainnut tuli myös poromiehiltä.

VASTAUS ELYLTÄ
Saimme ELYLTÄ viime viikolla 12.4.24 päivätyn kirjeen, missä todetaan Kevitsasta mm. seuraavaa:”….Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 9.4.2024 antamassaan päätöksessä 48/2024 määrännyt pölyämisen vaikutustarkkailua laajennettavan tietyiltä osin. Annetut otetaan päätöksessä määrätyllä tavalla huomioon kaivoksen tarkkailussa…”Eihän tämä mikään lottovoitto ole, mutta olemme saaneet viranomaiset uusiin toimiin meidän sateliitikuvien ja labranäytteiden johdosta ! Eikä vireillepanopyyntö ollut turha. Itseasissa siinä oli ja on paljon muutakin asiaa, mutta nyt nostin esiin vain pölyihin liittyvän kohdan. Järjestöt palaavat vielä tuohon ELYN kirjeeseen. Uskon, että se johtaa vielä valitukseen Hallinto-oikeuteen.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?-
Prosessit on pitkiä. Vuonna -22 oli rahat kasassa, jotta saatiin labranäytteet tutkittua. Vuosi sitten helmikuussa jätettiin vireillepanopyyntö ELY:lle ja nyt vasta tuli ELY:ltä kirje, joka on valituskelpoinen Hallinto-oikeuteen. Ja siellä käsittely kestää vähintään 1.5 vuotta ja mitä sitten sen jälkeen ?- Nämä valitukset eivät tule vaikuttamaan Kevitsan toimintaan/ päästöihin millään tavalla. Jängät, jorka ovat olleet paikalisten “vilja-aitta” on jo täynnä syöpää aihuttavia aineita asbestia, kvartispölyä ja raskasmetalleja ja lisää tulee kaiken aikaa. Mutta näillä “pohjatöillä” voidaan vaikuttaa uusien kaivoshankkeiden pölyihin ja niiden hallintaan, kun asioita ostaan vaatia oikealla tavalla.- Pölyjä voidaan hallita esim. vaatimalla pienempiä räjäytyskenttiä, niin silloin pölypatsaat ei nouse niin korkeiksi ja pöyt voidaan “tiputtaa alas” kesällä sadettamalla, talvisin lumitykeillä.Jos olis aikaa, rahaa ja vapaaehtoisia niin voisi – Ottaa lisää näytteitä- Lennättää tronea tietyillä alueilla huhtikuun lopulla, toukokuussa- Työstää lisää satelittikuvia, muualtakin kuin Kevitsasta. Esim. Talvivaarasta ja Siilinjärveltä. Näin saatasiin lisää tietoa, joilla voitasiin vaikuttaa tuleviin kaivoshankeisiin.Näistä asioista olisi kaikille hyötyä, kun uusia kaivoshankkeita viritellään.LOPUKSIFaktaa on se, että räytyspölyt on lentänyt vallitsevien tuulten mukana Kevitsan kaivokselta mm. Koitelaisen ja Viiankiaavan Natura alueille. Labratulokset osoittivat, että lumi ja vesinäytteet sisälsivät mm. raskasmetalleja 7 kertaisesti, mitä juomavelle sallitaan.

IKÄVÄÄ PANETTELUA
“Saimaa ilman kaivoksia” ryhmässä Mikko Sipilä kirjoitti minulle näin:”…toiminnastasi ja valheellisen tiedon levittämisestä edesvastuuseen…” Asia liittyi erityisesti näihin Kevitsan räjytyspölylaskeumiin. Todella ikävää kommentointia Sipilältä. Oli hämmentävää että vuosien tehdyt työt tylytettiin sen vuoksi että en arvosta Elokapinalisten anargistista toimintaa. Enkä halua, että minut sotketaan mitenkään heihin.- Mielestäni oikeusvaltiossa pitää asiat hoitaa virallisia kanavia pitkin kuten lausunnot, valitukset, muistutukset esim. ELY:lle, AVI:lle, TUKE:sille, Hallinto-oikeuteen jne. Faktat edellä, ei perse Mannerheimintiellä, sidottuna kettingeillä porakalustoon tai linja-autoihin.- Ikävää uutisointia Elokapinan toiminnasta Viiankiaavalla oli Lapin Radion Ylen uutisissa kuluvana talvena, kun kerrottin, että prustyömaalla oli sotkettu kontteja ulosteella. En missään tapauksessa halua, että minua mitenkään liitetään heidän toimintaan.

ERIKOISTA-
Erikoista oli se, että meidän 12 vuoden seurannan jälkeen tulee puskista Helsingin yliopiston proffa Mikko Sipilä. Joka on täysin sivullinen (ei tiedä, eikä tunne kaivosasioita juurikaan, millän tavalla) tulee ja jyrää paikallisten poromiesten lausunnot, sateliitikuvat, Ilmatieteenlaitoksen lausunnot, labratulokset, Ruotsalaisen yliopiston tutkimukset yms. tosta noin vain ?- ja samalla väittää minua valehtelijaksi ! Huh huh ! Olisiko aika suutarin pysyä lestissään ja pitää suu kiinni ? Koska hänellä ei ole tietoa, ei taitoa, eikä ole ollut haluja perehtyä asioihin, vaikka siihen on tarjottu mahdollisuus.

KIITOS,
kun jaksoit lukea lopuun : ) Oli ikävä. kertoa, miten vapaaehtoistyöstä palkitaan, mutta jos tuli tunne, että voisit tehdä kaivoskrittäistä työtä, jossain yhdistyksessä, niin anna kuulua itsestäsi. Voin vinkata, jotakin sopivaa järjestöä, sillä kaikissa yhdistyksissä on huutava pula kaivoskriitisistä tekijöistä. Ja tekemistä riittää laidata laitaan !
Terveisin Niina Helistö

Leave a Reply

Sulje valikko